โรลเลอร์สเก็ต Street Diamond ควอด - GH Skates – ghskates

Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต

<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>

Street Diamond has been improved and is now a low cut boot with SR25. The ultra-light outsoles and slightly shorter heels from previous Street Diamond, make the boots lighter so that moves and actions can be more easily achieved, also make the outlook of this model more colorful and beautiful. Besides, our split leather upper and soft velour lining is comfortable so as to resolve the skaters' problem on the ankles which hurt due to constant friction. This new model boots are with almost the same stiffness of Magic, especially made for those who love supportive but softer boots than Maven.

Street Diamond for basic level
Performance: Single jump

Support rate
25%

Suede leathers:Black,Dark Blue,Light Blue,Green,Yellow,Red,Tan Beige,Pinkish Beige,Dark Purple,Lavender,Magenta,Pink

Shiping

Free international shipping for most of the countries! (Excluding skate's accessories) All prices based on US currency. Import duties or charges might apply depending on the country and current regulation and are at the cost of the buyer.

Support

If you have questions about sizing your GH boots,
please contact us mail: salesteam@ghskates.com

<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
<tc>Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต</tc>
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;
 • โหลดรูปภาพลงในโปรแกรมดู Gallery &lt;tc&gt;Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต&lt;/tc&gt;

Street Diamond ที่มี/ไม่มีรูอากาศโรลเลอร์สเก็ต

ผู้ขาย
GH Skates
ราคาปกติ
$329.00
ลดราคา
$329.00
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
การจัดส่ง คำนวณเมื่อชำระเงิน

คลิกที่นี่เพื่อดู คู่มือการปรับขนาดรองเท้าบูทมาตรฐาน GH

คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการปรับขนาดรองเท้ากึ่งกำหนดเองของ GH

สตรีท ไดมอนด์ 2.0 

ประสิทธิภาพ: การกระโดดเพียงครั้งเดียว
อัตราการสนับสนุน: 25

Street Diamond ได้รับการปรับปรุงและตอนนี้เป็นรองเท้าทรงเตี้ยที่มี SR25 พื้นรองเท้าชั้นนอกเบาเป็นพิเศษและส้นรองเท้าที่สั้นลงเล็กน้อยจากรุ่นก่อนของ Street Diamond ทำให้รองเท้ามีน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อให้เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้รูปลักษณ์ของรองเท้ารุ่นนี้มีสีสันและสวยงามยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อัปเปอร์หนังแยกของเราและบุด้วยกำมะหยี่ที่อ่อนนุ่มยังสวมใส่สบายเพื่อแก้ปัญหาข้อเท้าที่บาดเจ็บเนื่องจากการเสียดสีอย่างต่อเนื่องของนักสเก็ต รองเท้าบูทรุ่นใหม่นี้มีความแข็งเกือบเท่าของ Magic ผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรองเท้าบู๊ตที่รองรับแต่นุ่มกว่า Maven

คุณสามารถอัปเกรด ทรัค s ของคุณด้วย 360 pivot ที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับขอบของคุณ 360 pivot ทรัค ยังเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการปรับปรุงให้เร็วขึ้น

360 เดือย ทรัค ให้ความคล่องตัวมากขึ้น และดีสำหรับการเอดจ์ การเต้น และการเล่นแจมสเก็ต

เดือยมาตรฐาน ทรัค ให้ความมั่นคงยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการเล่นสเก็ตเทรล และแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

โครงไฟเบอร์คอมพาวนด์เสริมแรงพร้อมเดือย 360° ทรัค

 • EU โทวสตอป s(L): เมตริก โทวสตอป s (ใหญ่)

 • EU โทวสตอป s(S): เมตริก โทวสตอป s (เล็ก)

 • แกน 8 มม.

 • ตลับลูกปืน 8 มม.

โครงไฟเบอร์คอมพาวนด์เสริมมาตรฐาน ทรัค

 • EN โทวสตอป s(L): อิมพีเรียล โทวสตอป s (ใหญ่)

 • EN โทวสตอป s(S): อิมพีเรียล โทวสตอป s (เล็ก)

 • แกน 8 มม.

 • ตลับลูกปืน 8 มม.

เฟรม Vanguard เสริม (หมุนได้ 360° ทรัค เท่านั้น)

 • EU โทวสตอป s(L): เมตริก โทวสตอป s (ใหญ่)

 • EU โทวสตอป s(S): เมตริก โทวสตอป s (เล็ก)

 • 7 มม. หรือ 8 มม. ( เพลาโลหะผสมไทเทเนียม)

 • ตลับลูกปืน 7 มม. หรือ 8 มม.

 • น็อต M7 (7 มม.) หรือน็อต M8 (8 มม.)

เนื่องจากกระบวนการผลิตด้วยมือจำนวนมากและคำสั่งซื้อที่ล้นมือ เราต้องใช้เวลา 7-15 วันทำการในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณหลังจากได้รับข้อมูลที่เพียงพอและขนาดเท้าของคุณ รองเท้าสเก็ตจะถึงคุณภายใน 5-10 วัน (ยกเว้นประเทศที่อยู่ไกลออกไป) หลังจากส่ง