นโยบายการจัดส่ง

จัดส่งฟรีระหว่างประเทศสำหรับประเทศส่วนใหญ่! (ไม่รวมอุปกรณ์เสริมของรองเท้าสเก็ต)

ประเทศที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้นอาจมีค่าขนส่งเพิ่มอีก $20 หรือมากกว่า