เฟรมสเก็ต – ghskates

GH SKATES FRAMES

GH quad Skate frames 

VIEW VIDEO

GH quad Skate frames 

VIEW VIDEO

QUAD SKATE FRAMES

Vanguard super light quad frames— พร้อมลูกปืนและล้อ
Vanguard super light quad frames— พร้อมลูกปืนและล้อ
Vanguard super light quad frames— พร้อมลูกปืนและล้อ
Vanguard super light quad frames— พร้อมลูกปืนและล้อ

Vanguard super light quad frames— พร้อมลูกปืนและล้อ

$480.00
Jaboco ควอดเฟรมน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ— พร้อมลูกปืนและล้อ
Jaboco ควอดเฟรมน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ— พร้อมลูกปืนและล้อ
Jaboco ควอดเฟรมน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ— พร้อมลูกปืนและล้อ
Jaboco ควอดเฟรมน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ— พร้อมลูกปืนและล้อ

Jaboco ควอดเฟรมน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ— พร้อมลูกปืนและล้อ

$480.00
Vanguard หรือ Jaboco super light gold quad frame — ไม่มีลูกปืนและล้อ
Vanguard หรือ Jaboco super light gold quad frame — ไม่มีลูกปืนและล้อ
Vanguard หรือ Jaboco super light gold quad frame — ไม่มีลูกปืนและล้อ
Vanguard หรือ Jaboco super light gold quad frame — ไม่มีลูกปืนและล้อ

Vanguard หรือ Jaboco super light gold quad frame — ไม่มีลูกปืนและล้อ

$410.00

GH INLINE FIGURE frames

GH INLINE FIGURE frames

GH INLINE skate frames 

INLINE SKATE FRAMES

เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)
เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)

เฟรมสเก็ตอินไลน์ Avant LT (รุ่นสั้นปรับได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลัง รุ่นยาวพร้อมล้อปรับได้ทั้งหมด)

$270.00
PRESTO อินไลน์เฟรม
PRESTO อินไลน์เฟรม
PRESTO อินไลน์เฟรม
PRESTO อินไลน์เฟรม
PRESTO อินไลน์เฟรม
PRESTO อินไลน์เฟรม
PRESTO อินไลน์เฟรม
PRESTO อินไลน์เฟรม

PRESTO อินไลน์เฟรม

$230.00
เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ
เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ
เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ
เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ
เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ
เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ
เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ
เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ
เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ
เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ

เฟรมอินไลน์สเก็ต Avant LT สไตล์ 4 ล้อ

$290.00

GH NEWLY DESIGNED WORLD PATENTED MULTI-FUNCTION FIBER COMPOUND FRAMES

VIEW VIDEO